Macaroni Salad (Bread & Beyond)
  • Macaroni Salad (Bread & Beyond)

Macaroni Salad (bread & Beyond)

  • In Stock

Brand:              Bread & Beyond

Weight:             250 Grams

250g Elbow Macaroni, Thousand Island Sauce, Mayonnaise, Tomato Ketchup, Salad Leaves


Rs. 165